Compakboard vermelding in Vakblad Natuur Bos Landschap pagina 12 en 13 via onderstaande link:

VNBL_okt2015-themanummer